PPT Kranjska Gora - Day 1B - Stracco in family pot